به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، سرپرست مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار دانشگاه صنعتی سهند گفت : درراکتورهای غشایی به عنوان جدیدترین فناوری، دو فرآیند واکنش شیمیایی و جداسازی به طور همزمان در یک سامانه قابل انجام است که این عمل از نظر فرایندی و اقتصادی بسیار حایز اهمیت است.

علی اکبر بابالو افزود: هم اکنون در مراکز تحقیقاتی پیشرفته دنیا، پژوهشگران درصدد رسیدن به این فناوری و کاربردی کردن آن در صنایع مختلف هستند.

وی تصریح کرد: سامانه ای که در این مرکز راه اندازی شده، از غشاهای غیرآلی (سرامیکی) نانوساختار و نانو کاتالیست ها بهره میگیرد تا بتواند همزمان شرایط لازم رابرای انجام واکنش و جداسازی فراهم نماید.

بابالو گفت: سامانه راکتورهای غشایی میتواند کاربردهای متعدد و استراتژیکی داشته باشد که از مهمترین کاربردهای این سامانه، می توان به ایزومریزاسیون هیدروکربنهای خطی و غیر خطی و جداسازی آنها برای تولید بنزین با کیفیت بالا و تولید هیدروژن از گاز طبیعی با خلوص بالا مورد استفاده در پیلهای سوختی، اشاره نمود. درحالت کلی، به کارگیری این فناوری میتواند نقش مهمی در توسعه و پیشرفت صنعت نفت و گاز کشور داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: جهت همگام شدن با مراکز تحقیقاتی پیشرفته دنیا، این مرکز درصدد دستیابی به فناوری راکتورهای غشایی و بومی سازی این فناوری برای استفاده در صنایع مختلف کشور است.

گفتنی است مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار دانشگاه صنعتی سهند به عنوان یکی از مراکز پیشرو فناوری نانو در کشور، ازسال 1382 فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون بیش از 12 مورد اختراع توسط پژوهشگران این مرکز به ثبت رسیده است.