به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، تراب حسنی با بیان این مطلب افزود: کمیسیون نظارت آذربایجان شرقی در خصوص تغییر نرخ های خدمات آموزشگاههای رانندگی بر اساس نرخ خدمات با احتساب بنزین 4هزار ریال تصمیم گیری کرد.

وی نرخ تعلیم هر ساعت در گروه ب1، 54 هزار ریال و نرخ آموزش عملی این گروه 17 هزار ریال و نرخ تعلیم هر ساعت در گروه ب2، 88 هزار ریال و نرخ آزمون عملی همان گروه 34 هزار ریال تعیین شده است

به گفته تراب حسنی درج نرخنامه با شماره 124 واحد رسیدگی به گزارشات مردمی الزامی است.