به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، مسعود سلیمانی در تبریز با بیان این مطلب افزود: برگزاری مسابقات اسکواش قهرمانی بانوان کشور با نام جام پروین اعتصامی در تبریز نقطه عطف اسکواش تبریز خواهد بود و به رشد این رشته کمک خواهد کرد.

وی تصریح کرد:با توجه به وجود پنانسیل های بسیار مناسب در ورزش اسکواش در تبریز امیدواریم برگزاری مسابقات اسکواش قهرمانی بانوان کشور در این شهر موجب شکوفایی بیش از پیش این پتانسیل‌ها در اسکواش کشور نیز شود.