به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، رییس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب افزود:میزان تولید گوشت مرغ در 2 ماه گذشته بیش از 5/5 میلیون قطعه جوجه بوده است و میزان کشتار مرغ در روزهای ششم و هشتم ماه جاری به ترتیب به 210 و 194 تن رسید.

وی با بیان اینکه قیمت گوشت مرغ به دنبال افزایش آن در بازار در روزهای گذشته اندکی کاهش داشته است ادامه داد: قیمت گوشت مرغ آماده طبخ در حال حاضر حدود 33500 ریال الی 35000 ریال است.

محمدیان با بیان اینکه میزان مصرف سرانه گوشت مرغ 22 کیلوگرم در کشور و سرانه تولید در استان در حدود 17 کیلوگرم بوده و 5 کیلوگرم کمتر از سرانه مصرف است ادامه داد: بر اساس توافق انجام یافته مابین دفتر امور طیور معاونت تولیدات دامی وزارت جهادکشاورزی و بانك كشاورزی در راستای توسعه کمی واحدهای مرغداری گوشتی مقررگردیده است یك میلیون و600 هزار قطعه ظرفیت جدید به ظرفیت واحدهای پرورش مرغ گوشتی استان طی پنج سال اضافه شود.