به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی در جلسه ستاد بیمه محصولات کشاورزی استان با اشاره به اینكه در 10سال اخیر به علت افزایش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی‌های زیست محیطی توسط دنیای پیشرفته متوسط دمای كره زمین حدود هشت دهم درجه سانتیگراد افزایش یافته و شاهد افزایش یك درجه‌ای دمای آب اقیانوس‌های جهان هستیم افزود: طوفان‌های آمریكا ، اقیانوسیه و حتی در مورد اخیر در كشور روسیه نشانگر تغییر اقلیم در جهان و وارد آمدن خسارات جانی و مالی در كشورهای مختلف است.

وی با بیان اینکه این تغییر اقلیم در قسمت‌های جنوب و جنوب شرق كشور همواره وجود داشته و از مرکز ایران فراتر نمی رفت به تضعیف سیستم پرفشار خزر اشاره نموده و افزود : جنب حاره ای و زبانه کم فشار استوایی در سال‌های اخیر مرکزکشور را در نوردیده و با گذر از مرکز کشور، منطقه شمال‌غرب كشور و کشور همسایه ارمنستان را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

حسنعلیزاده به کاهش 6 درصدی بارندگی نسبت به سال زراعی گذشته در استان اشاره نموده و گفت: براساس گزارش های دریافتی، بخش زراعی شهرستانهای میانه، مراغه و سراب به ترتیب با 28 ، 19 و 18 درصد کاهش بارندگی نسبت به سال زراعی گذشته، بیشترین آسیب ها را متحمل گشته اند.

مدیر كل هواشناسی آذربایجان‌شرقی با اشاره به اهمیت ایستگاههای هواشناسی و اطلاعات مربوط به تغییرات آب‌و‌هوایی برای کشاورزی استان گفت: اداره کل هواشناسی استان جهت تجهیز و راه اندازی ایستگاه های هواشناسی سینوپتیک در استان به شرط تامین اعتبار مشکلی ندارد.