به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز پرویز آژیده با اعلام آمادگی و تاکید بر حمایت و تقویت کانون های فرهنگی هنری مساجد گفت: جهت گیری و روند رو به رشد فعالبت های کانون های فرهنگی هنری مساجد، متعالی و توسعه کمی و کیفی این مراکز امید بخش است.

وی با بیان اینکه فعالیت های ارزشمند و چند جانبه این کانون ها مرکز ثقل برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، تاكید کرد: فلسفه ایجاد و راه اندازی کانون های فرهنگی هنری مساجد غنابخشی فعالیت های فرهنگی، هنری و دینی در مساجد و جامعه و نیز تربیت نیروهای ولایی، مسجدی، متعهد و متخصص است که امید می رود با اهتمام بیشتر به این مراکز بتوانیم به تمام ابعاد این اهداف متعالی برسیم.

آژیده اظهار کرد: در حال حاضر زمینه های مناسب و مطلوبی برای گسترش فعالیت های كانون های فرهنگی هنری مساجد فراهم شده و ضرورت راه اندازی چنین کانون هایی برای جذب و تربیت نیروهای باانگیزه به خصوص نیروهای فرهنگی متعهد بیش از پیش احساس می شود.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری ابراز امیدواری کرد تا با اختصاص اعتبارات سفر ریاست جمهوری زمینه مناسبی برای حل مشکلات و موانع عرصه فرهنگ و كانون های فرهنگی و هنری مساجد ایجاد شود.