به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز سید محمد تقی علوی در یازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برگزیده دانشگاه تبریز ضمن بیان این مطلب افزود: تربیت نیروی انسانی ماهر و تولید علم و فناوری در دانشگاه ها باید بر اساس نیاز جامعه باشد.

وی با بیان اینکه صنعت بدون دانشگاه و دانشگاه بدون صنعت نمی تواند به رسالت اصلی خود دست یابد تصریح کرد: امروزه استقلال و سرافرازی کشورها به میزان زیادی به تولید علم و فناوری و تبدیل آن به ثروت در راستای نیاز جامعه آنان بستگی دارد که باید اساتید و محققان کشورمان بیش از گذشته در این عرصه تلاش کنند.

رییس دانشگاه تبریز ملت ایران را ملتی بزرگ با پیشانی تاریخ درخشان برشمرد و گفت: ما باید به تاریخ و هویت کشورمان افتخار کرده و برای سرافرازی کشورمان در عرصه های مختلف تلاش کنیم.

علوی در ادامه با بیان اینکه در تحقیقات باید به زیر ساخت ها توجه کرد، یادآور شد: ما استعدادهای خیلی خوبی در کشورمان و به خصوص در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی داریم که باید بیش از گذشته برای پیشرفت و توسعه کشورمان تلاش کنیم.

وی با انتقاد از کم کاری بعضی از اساتید در عرصه پژوهش در دانشگاه ها یادآور شد: اساتید علاوه بر تدریس و آموزش باید در عرصه پژوهش و تولید علم و فناوری نیز تلاش کنند چرا که امروز دوره معلم محوری تمام شده است و باید بر اساس نیاز کشورمان بیش از گذشته در عرصه تولید علم مشارکت داشته باشیم.

به گفته وی امروز کشورمان نیازمند تحقیق و پژوهش های کاربردی و بنیادی است که باید همه اساتید در این راستا تلاش مضاعفی داشته باشند.

رییس دانشگاه تبریز در ادامه با اشاره به ارتباط صنعت و دانشگاه تصریح کرد: در این راستا کارهای خیلی خوبی صورت گرفته است که در آینده نزدیک نتیجه آن را خواهیم دید چرا که این دو بخش نیازمند یکدیگرند به طوریکه صنعت بدون دانشگاه و دانشگاه بدون صنعت نمی توانند به رسالت اصلی خود دست یابند.