به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: این انتخاب در راستای اهداف و سیاست های وزارتخانه متبوع در ایجاد نظام کارآمد بهبود عملکرد تربیت بدنی دانشگاه ها، برای ارتقای کیفیت ارایه خدمات ورزشی و توسعه ورزش دانشجویان، از سوی اداره کل تربیت بدنی وزارتخانه صورت گرفته است.

بر پایه این گزارش اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این راستا اقدام به اجرای طرح ارزیابی برنامه ها و فعالیت های تربیت بدنی دانشگاه ها در سه گروه جداگانه کرده است که بر اساس ارزیابی های به عمل آمده عملکرد تربیت بدنی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 87-1388 به عنوان یکی از دانشگاه های برتر در گروه یک انتخاب شده است.

فراهم کردن امکانات ورزشی مناسب، بالابردن سطح بهره وری از فضاهای ورزشی موجود، اجرای برنامه های مختلف ورزشی، ساماندهی فضاهای ورزشی، برنامه ریزی برای اوقات فراغت دانشجویان، برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی، فراهم آوردن بستر لازم برای حضور شایسته دانشجویان ورزشکار در مسابقات منطقه ای و المپیاد دانشگاه های کشور و اعزام دانشجویان به مسابقات مختلف ورزشی از جمله مهم ترین الگوهای این ارزیابی بوده است.

کسب عنوان برتر در میان گروه یک دانشگاه های کشور که شامل دانشگاه های مادر و بزرگ است، نیازمند تلاش مضاعفی است که مدیریت تربیت بدنی دانشگاه تبریز برای 7 سال متوالی موفق به احراز آن شده است.