به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز محمدرضا چناقلو ضمن بیان مطلب فوق افزود: دانشگاه صنعتی سهند در راستای تحقق رسالت خود مبنی بر گسترش دوره های تحصیلات تکمیلی برای سال تحصیلی 91-90 بر اساس آئین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 86/6/31 در رشته های مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، مهندسی معدن، مهندسی مكانیك، مهندسی مواد، مهندسی عمران، مهندسی برق، فیزیك و ریاضی از بین داوطلبان واجد شرایط دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد.

وی تصریح کرد: دانشگاه صنعتی سهند تبریز همچنین برطبق آیین نامه های مصوب از بین داوطلبان واجد شرایط نیز، دانشجوی دکتری تخصصی پذیرش خواهد کرد.

رییس دانشگاه صنعتی سهند تبریز در پایان افزود: داوطلبان می توانند برای آگاهی از شرایط و ضوابط دوره ها و آیین نامه های مربوطه به سایت اینترنتی www.sut.ac.ir مراجعه کنند.