به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز وحیدكیا كه پیش از این به عنوان مشاور حمل و نقل و ترافیك شهردار تبریز انجام وظیفه می‌كرد با حفظ سمت جانشین اسحقی مدیرعامل سابق سازمان ترافیك شهرداری شده است.

شهردار تبریز در مراسم تودیع و معارفه معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز از خدمات و تلاش‌های 20 ماهه اسحقی قدردانی كرد.

خاطرنشان می‌شود اسحقی نیز با حكم شهردار تبریز به عنوان معاون جدید فنی و عمرانی شهرداری منصوب شده است.