به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز، علی رستمی با بیان اینکه ایجاد این مرکز بورس در راستای تکمیل نمودن زنجیر تولید علم و فناوری در این دانشگاه در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: با توجه به اهداف کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به جایگاه اول منطقه در سال 1404 بر اساس سند چشم انداز، دانشگاه تبریز درصدد فراهم آوردن بسته‌های لازم برای تبدیل علم و ایده به محصول است. وی تجاری‌سازی پژوهش‌های صورت گرفته در دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی را یکی از مولفه‌های تکمیل زنجیره تولید علم و فناوری دانست و گفت: برای تحقق این مهم بایستی با روش‌های منطقی و حساب شده طرح‌های تحقیقاتی مراکزی دانشگاهی که دارای قابلیت تجاری‌سازی در معرض دید عموم برای سرمایه گذاری قرار گیرد. رستمی با اشاره به مزایای راه اندازی این مرکز بورس گفت: مالکیت مهندسی طرح های پژوهشی ارایه شده در این مرکز بورس برای مجریان آنها محفوظ است و در صورت فروش رفتن طرح‌ها مولفان از مزایای آن بهره مند خواهد شد. وی با بیان اینکه طرح‌های پژوهشی ارایه شده در این مرکز بورس بایستی حاوی شرایطی باشند که امکان فروش رفتن آنها را افزایش دهد، گفت: علاوه بر این طرح های ارایه شده باید از موضوعات اولویت‌دار کشور بوده و مطالعات و ارزیابی های فنی و اقتصادی آن صورت پذیرفته باشد. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز با اشاره به اینکه دانشگاه تبریز به عنوان مجری این طرح در شمالغرب کشور از حدود یکسال بیشتر مقدمات لازم ایجاد آن را فراهم آورده است گفت: طی مشورت‌های صورت گرفته با معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری و استقبال آنان و همچنین مسئولین امور پژوهشی استان بزودی با حضور مسئولین عالی‌رتبه فعالیت این مرکز آغاز خواهد شد.