به گزارش خبرگزاری برنا از تبریز،علیرضا نوین با اعلام این مطلب در خصوص ساماندهی وضعیت تاکسی‌های شهر تبریز افزود: در سال آینده با اعتباری بالغ بر 500 میلیارد ریال برای تاکسیمتردار کردن تاکسی‌ها در نظر گرفته شده و با مشارکت بانک تجارت پرداخت کرایه‌ها به صورت هوشمند انجام خواهد گرفت. وی همچنین با اشاره به نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهر تبریز نیز گفت: بزودی در جهت نوسازی ناوگان تاکسیرانی تبریز یک هزار و 500 تاکسی جدید وارد این مجموعه می‌شود. شهردار تبریز با تأکید بر لزوم رعایت دقیق قانون و مصوبات شورای شهر از سوی رانندگان تاکسی در اخذ کرایه از شهروندان ، عدول آگاهانه و خودسرانه از این مصوبه را خلاف قانون دانست و گفت: هرگونه دریافت کرایه اضافه ، خارج از مصوبه شورا و دفترچه تعرفه تاکسیرانی خلاف بوده و در صورت مواجهه با این قبیل موارد تخلف ، با رانندگان خاطی برخورد قانونی خواهد شد. نوین همچنین بر لزوم اعمال نظارت های مستمر و کنترل های مداوم از سوی سازمان تاکسیرانی تبریز بر عملکرد رانندگان تاکسی تأکید و خاطرنشان کرد: سازمان تاکسیرانی باید با تقویت مکانیزم های نظارتی و کنترلی خود مانع از تخطی برخی رانندگان از قانون و بروز نارضایتی عمومی نزد مردم شود. وی در پایان با اعلام این که اقدام برخی رانندگان در اخذ کرایه های اضافی از مسافران به هیچ عنوان منطقی و قانونی نیست ، تلاش برای ساماندهی وضعیت تاکسی های درون شهری و نیز ایستگاه های موجود در سطح شهر از سوی سازمان تاکسیرانی را از ضرورت های کاری این سازمان برشمرد.