دهمین دوره مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری کشور با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد به پایان رسید. این تیم در هر یک از اسلحه های اپه، فلوره و سابر و همچنین در مجموع هر سه اسلحه نسبت به دیگر تیم های شرکت کننده امتیازات بیشتری کسب کرد.

به گزارش خبرنگار برنا از ارومیه، هفته پایانی دهمین دوره مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری کشور برگزار شد و در چارچوب این هفته از رقابت ها در اسلحه اپه تیم دانشگاه آزاد با 46 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گرفت و در این بخش دو تیم شهرداری ارومیه و برنا هر یک به 40 امتیاز دست یافتند اما با توجه به اختلاف ضربه 218 به 198 ، تیم شهرداری ارومیه در رده دوم ایستاد و برنا هم سوم شد.

همچنین تیم دانشگاه آزاد در رقابت های اسلحه فلوره نیز با 28 امتیاز اول شدوهیات ساری با 24 امتیاز به عنوان دوم دست یافت و عنوان سوم هم از آن تیم هیات اصفهان شد که صاحب 22 امتیاز شده بود. البته تیم همدان هم از حیث امتیاز شرایطی مشابه اصفهانی ها داشت اما با توجه به اختلاف ضربه 62 به 54، این تیم از کسب عنوان سوم بازماند.

در رقابت های اسلحه سابر نیز دانشگاه آزاد با 46 امتیاز صدرنشینی را از آن خود کرد و تیم طراوت گیلان هم صاحب همین تعداد امتیاز شد اما به خاطر اختلاف ضربه 370 به 195 در جایگاه دوم ایستاد. ضمن اینکه هیات اصفهان هم با 40 امتیاز سوم شد.

بدین ترتیب در مجموع سه اسلحه، تیم دانشگاه آزاد با 120 امتیاز صدرنشین شد و عنوان قهرمانی دهمین دوره مسابقات شمشیربازی لیگ سراسری کشور را در میان دوازده تیم شرکت کننده در این رقابت ها به خود اختصاص داد. ضمن اینکه دو تیم هیات اصفهان و هیات ساری هم به ترتیب با 98 و 94 امتیاز دوم و سوم شدند.