معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی گفت: مركز جذب سرمایه گذاری خارجی استان باید نقش خود را هر چه سریع تر به عنوان پنجره واحد در مراجعه سرمایه گذاران ایفا كند.

تقی كهوریان در جلسه مشترك با دست اندركاران مركز جذب سرمایه گذاری خارجی استان با اشاره به اینكه استاندار آذربایجان غربی بر تشكیل پنجره واحد در این مركز تاكید ویژه دارند اظهار كرد: هدف از راه اندازی این پنجره واحد تسریع و تسهیل در فرآیندهای مربوط به جذب سرمایه گذار خارجی در استان است.

وی با تاكید بر اینكه فرآیند سرمایه گذاری در استان طولانی است اظهار كرد: این مهم نیاز به آسیب شناسی از عملكرد گذشته و كاركردهای مركز جذب دارد و باید مشكلاتی را كه استان در جذب سرمایه گذار خارجی با آن مواجه است شناسایی كرده و مرتفع کنیم.

وی با اشاره به اینكه مدیریت عالی استان بر جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی برای اجرای پروژه های مختلف زیربنایی اقتصادی، صنعتی و تولیدی در استان تاكید ویژه ای دارند گفت: وظایف و مسئولیت های این دفتر در این راستا بسیار مهم است.

كهوریان با اعلام اینكه كاهش مدت زمان امور اجرایی مربوط به سرمایه گذاران خارجی در مراحل اخذ مجوز از ادارات دولتی باید در اولویت امور این مركز قرار گیرد، افزود: با تغییر رویه های موجود باید الگویی تدوین شود تا مراحل زاید حذف و طرح های سرمایه گذاری در مدت زمان كمتری به نتیجه برسند.

معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی همچنین با اعلام اینكه نمایندگان دستگاه های اجرایی در این مركز باید تام الاختیار بوده و از بین كارشناسان توانمند دستگاه اجرایی انتخاب شود، خاطر نشان كرد: در این صورت شاهد تغییر و شتاب در توسعه استان خواهیم بود.

وی تصریح كرد: به دنبال این هستیم تا زمانی كه سرمایه گذاری وارد استان می شود با راهنمایی تخصصی سرمایه گذاران در این مركز طرح وی با اسناد بالادستی نظیر سند چشم انداز استان، سند ملی توسعه، سند آمایش سرزمین، مطالعات ناحیه ای، برنامه های توسعه میان مدت پنج ساله مطابق داده شود و طرح های سرمایه گذاری كاملی وارد مرحله اجرا شود.

وی نقش نمایندگان دستگاه های اجرایی در این زمینه را حائز اهمیت خواند و تاكید كرد: در الگویی كه مورد نظر می باشد نمایندگان تام الاختیار مركز باید از معاونان ذی‌ربط اداره كل انتخاب و معرفی شوند و كارشناس همكار وی كه حضور تمام وقت در مركز دارد هماهنگی و پیگیری امور مربوطه را از اداره كل و سازمان متبوع خود به عهده خواهد داشت.

در ادامه این جلسه مقرر شد تا در روزهای آتی جلسه ستاد جذب سرمایه گذاری خارجی استان با حضور روسای دستگاه های اجرایی استان در رابطه با نحوه تشكیل پنجره واحد در مركز تشكیل شود.

همچنین در ادامه معاون برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی از مركز جذب سرمایه گذاری خارجی استان بازدید و با نمایندگان دستگاه های اجرایی مستقر در این مركز دیدار و گفتگو كرد و در جریان برخی مسایل و مشكلات قرار گرفت.