به گزارش خبرنگار برنا به نقل از سایت اطلاع رسانی استانداری آذربایجان غربی، طی حكمی از سوی استاندار آذربایجان غربی، آقای "مرتضی اصغری" به سمت سرپرست فرمانداری شهرستان چایپاره منصوب شد.

در حكم استاندار آذربایجان غربی آمده است:

بسمه تعالی

جناب آقای مرتضی اصغری

سلام علیكم

نظر به تجربه و تعهد جنابعالی به موجب این حكم به سمت سرپرست فرمانداری چایپاره منصوب می‌شوید. انشاءا... در انجام وظایف محوله موفق باشید.