رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد ماکو با اعلام تعیین ساختارهای مناسب توسعه فاز اول منطقه آزاد ماکو گفت: 36000 هکتاری به عنوان بخش اول تهیه طرح جامع منطقه آزاد ماکو و در جهت تهیه نقشه کاربری و استفاده از زمین و منابع ملی منطقه تهیه و توسط هیئت مدیره سازمان تصویب شد.

به گزارش خبرنگار برنا در آذربایجان غربی، حسین فروزان در این خصوص افزود: بر اساس مطالعات انجام شده، اولویت های توسعه، عملکردها و کاربری ها در قالب اهداف سازمان تدوین و راهبردهای سازمان در حوزه های بازرگانی و ترانزیت، صنعت، گردشگری، کشاورزی، خدمات و آموزش عالی تبیین شد. در نهایت پهنه های مناسب برای عملکردها و کاربری های مختلف توسعه ای اختصاص یافت.

وی ادامه داد: تهیه و تنظیم اسناد طرح ساختاری در سه مرحله و با مطالعات مختلف در بخش های بررسی اسناد فرادست، اقتصادی، اجتماعی، سازمان فضایی، اقلیم، محیط زیست، زیر ساخت ها، تدوین و تبیین اهداف و راهبردهای کیفی و کمی توسعه صورت گرفته است. در انتها پس از هر مرحله از مطالعات ، اسناد مطالعاتی با تشکیل کارگروه‌های تخصصی متشکل از نمایندگان مهندسان مشاور و کارشناسان و مشاوران سازمان منطقه آزاد ماکو مورد بررسی تخصصی قرار گرفت و در نهایت این اسناد در هیئت مدیره سازمان تصویب شد.

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو افزود: با تصویب طرح ساختاری پهنه یک منطقه در هیئت مدیره طرح تفصیلی و آماده سازی زمین در قالب طرح شهرک های صنعتی، لجستیک، انبارداری، توریستی، تفریحی، ورزشی، توسعه شهری نیز به زودی آغاز خواهد شد.

فروزان رئیس هیئت مدیره در ادامه گفت: با توجه به اهمیت حوزه کشاورزی در منطقه آزاد ماکو، بعنوان یکی از راهبردهای اصلی منطقه، سازمان متعهد به حفظ و عدم تغییر کاربری اراضی کشاورزی است.

در خاتمه مدیر عامل منطقه آزاد ضمن هشدار به متخلفین تفکیک کننده اراضی کشاورزی و خریداران زمین های یاد شده اعلام کرد: کاربری زمین های کشاورزی در منطقه حفظ خواهد شد و تبعات ناشی از آن بر عهده خریداران خواهد بود.