به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی، اسماعیل کریم زاده روز یکشنبه در بازدید از روند اجرای طرح های آبیاری تحت فشار چالدران اظهار کرد: این طرح ها در تمامی شهرستان های استان اجرا می شود و تاکنون در 300 هکتار آن انجام گرفته است.

وی افزود: برای اجرای این طرح تسهیلات خاصی نیز پرداخت می شود که 85 درصد هزینه های آن به صورت بلاعوض از محل اعتبارات استانی و ملی و 15 درصد آن از محل صندوق حمایت از بخش کشاورزی انجام می گیرد.

کریم زاده با بیان اینکه تاکنون در استان 43 هزار و 500 هکتار آبیاری تحت فشار انجام گرفته است گفت: هزینه انجام هر هکتار آبیاری تحت فشار 60 میلیون ریال است که 85 درصد آن از سوی دولت به صورت بلاعوض پرداخت می شود.

آبیاری تحت فشار یکی از روش های صرفه جویی در مصرف آب است چرا که می توان حدود 40 الی 50 درصد کاهش مصرف آب را در بخش های مختلف سبب شد.

چالدران از شهرهای شمالی آذربایجان غربی با بافت عمدتا کشاورزی و دامداری است.