مدیرکل امور دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی گفت: سازمان های مردم نهاد در امور اجتماعی(CSO) با کمک و بهره گیری از توان مردمی، بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی را حل می کنند.

به گزارش خبرنگار برنا از ارومیه،هوشنگ عطاپور در جلسه توسعه كمی و كیفی سازمانهای مردم نهاد آذربایجان غربی افزود: این امر با توجه به سیاستهای دولت تدبیر و امید در استانهای مختلف به اجرا در می آید که امیدواریم در این استان نیز با تلاش دولتمردان و همراهی سازمانهای مردم نهاد، روند مشارکت مردمی برای حل مسائل اجتماعی با شتاب بیشتر دنبال شود.

وی اضافه کرد: لایحه جدید سازمانهای مردم نهاد که متضمن حقوق سازمانهای مدنی است در کشور در حال تدوین است و نظرات و پیشنهادات استانی در این خصوص به مسوولان مربوطه اعلام شده است.

وی اظهار کرد: کارشناسان امور اجتماعی فرمانداریهای آذربایجان غربی نیز در خصوص صدور مجوز برای سازمانهای مدنی توجیه شده اند تا روند فعالیت و صدور مجوز برای فعالیت این سازمانها تسهیل شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان غربی ادامه داد: دولت تدبیر و امید به دنبال ایجاد و توسعه سازمانهای مدنی اجتماعی است و در بدنه این سازمانها می خواهد جوانان را به مسائل اجتماعی واقف کند.

عطاپور گفت: با این کار، می توان از ایده ها، نظرات و پیشنهادات نخبگان اجتماعی و جوانان فعال در راستای حل مسائل و مشکلات جامعه بهره برد.

وی افزود: این سازمانها غیرسیاسی، غیر انتفاعی و داوطلبانه هستند و یکی از اهداف دولت، استفاده از این سازمانها در راستای کاهش هزینه‌ها است.

مدیركل امور اجتماعی استانداری اضافه کرد: در آذربایجان غربی، سازمانهای مردم نهاد فعال در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی وجود ندارد که باید به صورت جدی در جهت ایجاد و تقویت این نوع سمن‌ها تلاش كنیم.

در این جلسه اعضای حاضر به بیان دیدگاههای خود در راستای بهبود کارکرد و افزایش مشاركت سازمانهای مردم نهاد در آذربایجان غربی پرداختند.