با حکم وزیر کشور ،علی اکبر صلاحلو بخشدار بخش نازلو شهرستان ارومیه منصوب شد.

در این حکم آمده است:

بسمه تعالی

جناب آقای علی اکبر صلاحلو

در اجرای ماده 6 مصوبه 602/12 مورخ 30/07/1377 شورای عالی اداری کشور و بنا به پیشنهاد فرماندار محترم شهرستان ارومیه جنابعالی را به عنوان بخشدار نازلو منصوب می نمایم.

انتظار دارد در گسترش تعالیم و ارزشهای اسلامی، پیروی از منویات مقام معظم رهبری، پیشبرد دقیق سیاست ها و مصوبات دولت تدبیر و امید، پاسداری از اقتدار نظام، امنیت مردم، کمک به محرومین، به کارگیری و تقویت افراد متعهد و کارآمد و حفظ و حراست از بیت المال جدی و کوشا باشید. توفیق جنابعالی را از خداوند یکتا مسئلت دارم.