همایش مسئولان دفاتر بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان و فرمانداری‌های تابعه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار برنا از ارومیه،صبح امروز همایش مسئولان دفاتر بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان و فرمانداری‌های تابعه با حضور استاندار آذربایجان غربی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار و مدیركل دفتر بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی استانداری برگزار شد.

در این همایش كه نخستین همایش مسئولان دفاتر بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی دستگاههای اجرایی استان و فرمانداری‌های تابعه بود در خصوص نظارت و ارزشیابی وظایف، فعالیت ها و مسئولیت های بازرسان در خصوص تشخیص موانع و مشكلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشرفت اهداف سازمانی سخنرانی شد.