مدیر كل دفتر بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی استانداری، ارتقای بهره وری و مفسده ستیزی از سیستم اداری را از مهم ترین اهداف دفاتر بازرسی استانداری، دستگاه های اجرایی استان و فرمانداری های تابعه عنوان كرد.

به گزارش برنا در آذربایجان غربی، ایرج عباسپور در نخستین همایش مسئولان دفاتر بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی دستگاه های اجرایی استان و فرمانداری های تابعه با اشاره به جایگاه و اهمیت بازرسی گفت: دین مبین اسلام و آموزه‌های دینی و مذهبی، نظارت بر اعمال كارگزاران و متصدیان امور مردم را همواره مورد تاكید و سفارش قرار داده است به طوری كه در نامه امام علی(ع) به مالك اشتر نخعی نیز این موضوع به وضوح آمده است.

وی در ادامه با اشاره به تاریخچه تشكیل دفتر بازرسی در كشور گفت: از گذشته تاكنون فرایند بازرسی با عناوین مختلف انجام شده است اما آنچه كه امروز مسئولان دفاتر بازرسی باید به آن توجه كنند تسهیل امورات مردم به دور از هرگونه حب و بغض و انعكاس صحیح و دقیق مشكلات اداری به مسئولان مربوطه است تا مدیران نیز بر پایه این گزارش ها بتوانند برای اداره بهتر و رفع نقاط ضعف، برنامه ریزی و اقدام كنند.

مدیر كل دفتر بازرسی استانداری، سیستم ارزیابی دستگاه ها را بسیار حساس و با اهمیت عنوان كرد و گفت: برای انجام بهینه و مطلوب وظایف در حوزه بازرسی و عبور از ساختار سنتی به مدرن در این مقوله، صرفا تجهیزات و امكانات سخت افزاری و نرم افزاری پاسخگو نیست بلكه مهم فرهنگ و تغییر نگرش ها در این زمینه است.

عباسپور با اشاره به شروط و الزامات تحقق اهداف تحول اداری نیز گفت: برای رسیدن به اهداف تحول اداری باید از خود بپرسیم كه آیا برای تحول آفرینی، نیروی انسانی سالم، آموزش دیده و دارای ذهن های متحول شده تربیت كرده ایم؟

وی، حوزه بازرسی را چشم بیدار سازمان عنوان كرد و افزود: بازرسان بعنوان چشم و گوش سازمان باید از نظر روحی و فكری سالم و به لحاظ اقتصادی ایمن باشند تا بتوانند به دور از هر گونه سلیقه‌گرایی و حب و بغض وظایف و ماموریت های محوله را انجام دهند.

مدیر كل دفتر بازرسی استانداری در ادامه با اشاره به اینكه تاكنون هیچ دوره آموزشی تخصصی برای بازرسان دستگاه های اجرایی و فرمانداری های تابعه برگزار نشده است، گفت: بازرسی وظیفه ای تخصصی است و نیاز به كسب آموزش و مهارت های لازم دارد لذا در نظر داریم با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مختلف برای این افراد، آنها در انجام ماموریت هایشان توانمندتر سازیم.

عباسپور، انجام صحیح فرایند بازرسی را عاملی در جهت مفسده ستیزی از سیستم اداری عنوان كرد و افزود: با بازرسی های دقیق و ارائه گزارش ها صحیح به مسئولان می توان زمینه‌های ارتقای انسجام اجتماعی، بهره وری و در نهایت رشد و رونق اقتصادی را در جامعه فراهم كرد.

وی در ادامه افزود: ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی به هیچ وجه به معنای مچ گیری نیست و لازم است دیدگاه های سنتی در این زمینه تغییر یابد.

عباسپور در پایان از بازرسان دستگاه های اجرایی استان خواست نهایت همكاری و تعامل را با دفتر بازرسی، مدیریت عملكرد و امور حقوقی استانداری داشته باشند.