استاندار آذربایجان غربی، وجدان کاری و تقوا را از لازمه های کار مسئولان و کارشناسان دفاتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی دستگاههای اجرایی و فرمانداریهای استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار برنا از ارومیه، مهندس سعادت در همایش مسئولان دفاتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استان با تاکید بر وظیفه سنگین و حساس مسئولین و کارشناسان دفاتر بازرسی در ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دستگاهها گفت: بازرسی شغلی بسیار حساس و مهمی است و بازرسان باید در ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دستگاه ها وجدان کاری و تقوا داشته باشند.

سعادت با بیان اینکه که بازرسان چشم و گوش سازمان هستند، ادامه داد: بازرسی باید بدون هیچ حب و بغضی انجام گیرد و همه باید از نظر عملکرد و میزان ارزشی کاری که انجام می دهند مورد ارزیابی قرار گیرند.

وی اضافه کرد: ارزیابی های سازنده و گزارش و انعکاس صحیح عملکرد مدیران و کارکنان به مراجع ذیربط می تواند زمینه ارتقای بهره وری در سازمان ها و دستگاههای اجرایی را فراهم نماید.

سعادت در ادامه با تاکید بر اینکه گزارش ها و ارزیابی ها باید به روز باشد و یک ساختار منسجمی برای این کار تشکیل شود، افزود: اطلاعات گزارش های عملکرد و ارزیابی ها باید در سیستمی جامع ذخیره شود تا هر موقع که نیاز شد بتوان در همان لحظه گزارش عملکرد مدیر یا کارکنان یک دستگاه نظارت شود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هر سیستم و سازمانی با اهداف و چشم اندازهای مشخصی پایه ریزی شده است گفت: تمام کارکنان باید برای رسیدن به اهداف سازمان و سیستم تلاش کنند و ارزیابی ها نیز باید بر اساس اهداف آن سازمان صورت پذیرد.

وی بهره وری را راه رسیدن به اهداف سازمان و اعتلای سیستم دانست و افزود: مدیران باید مطابق اهداف و چشم انداز سازمان از نیروی انسانی بهره گیرند و بازرسان دستگاه ها و سازمان ها نیز باید در جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی طرح و برنامه ارائه دهند.

سعادت خواستار خود ارزیابی توسط مدیران و کارکنان شد و ادامه داد: علاوه بر اینکه بازرسان دستگاه ها نسبت به ارزیابی عملکرد سازمان ها اقدام می کنند، مدیران و کارکنان نیز باید با خود ارزیابی صحیح نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنند و در جهت اصلاح نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت گام بردارند.