به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان غربی، مهندس سعادت طی حكمی آقای "اردوان نوسودی" را به سمت سرپرست فرمانداری پیرانشهر منصوب کرد.

در متن این حكم آمده است:

بسمه تعالی

جناب آقای اردوان نوسودی

سلام علیكم

نظر به تجربیات و تخصص جنابعالی به موجب این حكم به سمت سرپرست فرمانداری پیرانشهر منصوب می‌شوید. انشاءا... در انجام وظایف محوله موفق باشید.