مدیر كل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بر تشكیل انجمن حمایت از بیماران خاص در استان تاكید كرد.

به گزارش خبرنگار برنا در آذربایجان غربی، دكتر هوشنگ عطاپور در نخستین جلسه كمیته بیماران خاص استان در سال 93 ضمن تشریح و تبیین وظایف و اهداف این کمیته گفت: برنامه‌ریزی و هماهنگی تمامی دستگاههای مسئول در حوزه بیماریهای خاص اعم از دولتی و غیر دولتی در استان ضروری است.

وی در ادامه به نقش سازمانهای مردم نهاد در حوزه سلامت اشاره كرد و افزود: سازمان های مردم نهاد نقش بسزایی در پیشبرد سیاستها و اهداف نظام سلامت ایفا می كنند و در همین راستا لازم است انجمن حمایت از بیماران خاص در استان تأسیس شود.

عطاپور در ادامه خواستار همكاری دستگاههای عضو كمیته بیماران خاص برای تاسیس انجمن حمایت از بیماران خاص در استان شد.

در ادامه این جلسه مدیر عامل بیمه سلامت، سازمانهای بیمه گر، معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی، معاونت امور درمان دانشگاه علوم پزشکی، سازمانهای حمایتی و انجمنهای مردم نهاد استان به ارائه گزارش عملکرد و اقدامات انجام یافته در حوزه بیماران خاص استان پرداختند.

گفتنی است مقرر شد در جلسه آتی این كمیته بررسی مشکلات معیشتی بیماران خاص و پیشگیری از ابتلا به بیماریهای خاص و تشخیص زود هنگام آنها در جامعه در دستور کار قرارگیرد .

همچنین مقرر شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اجرای هر چه سریعتر بسته حمایتی بیماران خاص در طرح تحول نظام سلامت را پیگیری نماید.