به گزارش برنا آذربایجان غربی علیرضا رادفر در مراسم افتتاح واکسن پنجگانه با تقدیر از همکاران تلاشگر در حوزه های بهداشتی درمانی گفت: باید با شتاب در عرصه سلامت حرکت کنیم تا به اهداف متعالی سلامتی دست یابیم.

وی با اشاره به اینکه در دنیای امروز دولت ها بر ارتقای کیفیت زندگی مردم تلاش می کنند و این مهم با افزایش امید به زندگی و طول عمر همراه با سلامتی امکانپذیر است گفت : پیشگیری و بهداشت ارزانتر و بهتر از درمان بوده و اغلب نتیجه بخش بوده در حالی که درمان هزینه بیشتری دارد و همیشه هم قابل اعتماد نیست.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی گفت: برای رسیدن به ایران اسلامی قدرتمند در افق 1404 ، مکلف هستیم سلامت را در الویت قرار دهیم و مجموعه سلامت در تمام حوزه ها تجهیز و توسعه یافته و نیروی انسانی این حوزه باید توانمند شود و نباید از سایر مولفه های سلامت نظیر محیط و تغذیه سالم هم غافل باشیم.

دکتر رادفر واکسن پنجگانه را یک اقدام مطلوب سلامتی در راستای پیشگیری از بیماری های فرزندان ایران اسلامی مطلوب و ارزشمند توصیف نموده و افزود : باید همه دست دردست هم در ارتقای سلامت جامعه تلاش کنیم.

گفتنی است برنامه اجرای طرح ملی واکسیناسیون پنجگانه از27 آبان 1393در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی سراسر آذربایجان غربی شروع و نخستین واکسن پنجگانه آذربایجان غربی با حضور مسئولین استانی در مرکز بهداشتی درمانی زیوه به نوزاد دوماهه ستایش فیض اله تزریق گردید.

واکسن پنجگانه (پنتاوالان ) از افزودن هپاتیت ب و هموفیلوس آنفلونزا تیپ ب به واکسن سه گانه ثلاث شامل دیفتری ، کزاز و سیاه سرفه تشکیل و امکان کنترل 5 بیماری با یک واکسن را فراهم می سازد.

این واکسن در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی به نوزادان دو ، چهار و شش ماهه تزریق می شود.