مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی، حمایت و تنفیذ اختیارات بیشتر به شوراها را از مهمترین سیاست های دولت یازدهم عنوان كرد.

به گزارش برنا از خوی،علی داداش زاده مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجان غربی در کارگاه آموزشی شهرداران شهرهای زیر 9 هزار نفر شمال استان كه در فرمانداری خوی برگزار شد با بیان اینكه در 8 ماهه امسال بودجه شهرداریهای کوچک افزایش یافته است، افزود: این نشانگر حمایت دولت از شهرهای کوچک و محروم و همچنین حمایت از شوراها و تنفیذ اختیارات بیشتر به آنها است.

وی با اشاره به وظیفه خطیر و مهم شوراها نیز اظهار داشت: در چارچوب قانون، شورا و شهرداریها بعنوان نمایندگان محلی شهرها در خصوص مسائل شهر تصمیم گیری می کنند و تمام درآمدها و هزینه های شهری را در قالب بودجه سالانه تنظیم می نمایند .

داداش زاده ادامه داد: شوراها بر عملکرد شهرداریها از جمله خدمات عمرانی و شهری نظارت مستقیم دارند لذا تعرفه ها و بودجه شهرداریها مستقیمأ به شوراها مرتبط است و شهرداریها باید با توجه به مشکلات و شاخص های آن شهر اقدام به تنظیم بودجه نمایند .

مدیركل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همچنین گفت: تبدیل مناطق روستایی به شهری هزینه های زیادی دارد و شوراها و شهرداریها در سال های اخیر گام های خوبی در این زمینه برداشته اند و تمامی شهرها حداقل 40 درصد از بودجه شهر را به بخش عمرانی اختصاص داده اند .

وی با بیان اینکه شهرداریها باید طبق قانون هزینه های خدمات شهری و پسماند را از مردم اخذ نمایند افزود: این قانون در تمام دنیا اجرا می شود و مردم خودشان هزینه جمع آوری و دفع زباله ها را پرداخت می کنند .

وی در ادامه از شهرداریها درخواست كرد كه خارج از چارت سازمانی و بدون اخذ مجوز اقدام به جذب نیروهای غیرکیفی ننمایند.