به گزارش خبرنگار برنا از خوی،فرماندار خوی نیز در نشست کارگاه آموزشی شهرداران شهرهای زیر 9 هزار نفر شمال استان با بیان اینکه شوراها و شهرداریها نمایندگان محلی مردم هستند اظهار داشت: مردم در چارچوب قانون و مقررات و در قالب انتخابات، مسئولیت تصمیم گیری های کلان شهر خود را در اختیار شوراها و شهردارها قرار می دهند و شوراها و شهرداریها نیز بعنوان نمایندگان محلی مردم مسائل و مشکلات شهری را حل نموده و به شهروندان خدمات ارائه می دهند .

وی با اشاره به اینکه اولین عامل مهم ایجاد سازمان های محلی جمعیت است افزود: حداقل جمعیت ساکن شهری برای تأسیس شهرداری 3500 نفر است و با توجه به نامتناسب بودن مطالبات مردم و منابع موجود اغلب شهرداریهای کوچک با مشکل تأمین منابع مالی دست به گریبان هستند .

وی در ادامه به مسائل و مشکلات شهری و آسیب های جدی اشاره كرد و گفت: مسائل و مشکلات در این حوزه ها باید در سه سطح برنامه ریزی، طراحی و تجهیز رفع شود .

سیوانی افزود:شهرداران به لحاظ ارتباط مستقیمی که با مردم دارند می توانند مقبولیت دولت و حاکمیت را در بین مردم افزایش دهند و با استفاده از مزیتها و ظرفیتهای نسبی مناطق نیز اقدام به اشتغالزایی و رفع مشکل بیکاری در شهرها نمایند .