مدیر کل دفتر مدیریت بهم پیوسته حوضه های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه گفت: سالانه 4 میلیارد و 800 میلیون مترمکعب آب در حوضه دریاچه ارومیه مصرف می شود.

مرتضی موسوی مدیر کل دفتر مدیریت بهم پیوسته حوضه های آبریز دریای خزر و دریاچه ارومیه در حاشیه بازدید نمایندگان سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو ) از دریاچه ارومیه با بیان اینکه متوسـط آورد سـطحی حوضـه دریاچه ارومیه در حـدود 6 میلیارد مترمکعب در سال است، افزود: از این میزان آب مجموع مصارف حوضه آبریز دریاچه نیز سالیانه 4 میلیارد و 800 میلیون متر مکعب آب است که بیش از 4 میلیارد و 300 میلیون مترمکعب آن در بخش کشاورزی مصرف می شود.

وی کاهش بارش ها و پایین بودن راندمان مصرف آب بخش کشاورزی را از معضلات جدی دانست و افزود: در کنار کاهش 18 درصد بارشهای سالیانه، راندمان پایین مصرف آب در کشاورزی که در حدود 35 درصد است حجم بسیار بزرگی از آب تولیدی را به هدر می دهد که باید با اجرای طرح های آبیاری تحت فشار و مدیریت مصرف آب این میزان راندمان مصرف را افزایش داد.

مدیرکل دفتر مدیریت بهم پیوسته حوضه های آبریزدریای خزر و دریاچه ارومیه ادامه داد: برای کمک به تثبیت آب دریاچه ارومیه از 2 ماه پایانی امسال تا آخر فروردین سال آینده، 176 میلیون مترمکعب آب از سدهای شهید کاظمی بوکان و سد حسنلو نقده به سمت دریاچه رهاسازی می شود.