استاندار آذربایجان غربی از دستگاههای اجرایی استان خواست، نسبت به توسعه خدمات الكترونیكی اهتمام جدی داشته باشند.

به گزارش برنا آذربایجان غربی، مهندس سعادت در نخستین جلسه كارگروه استانی توسعه دولت الكترونیك ترتیب یافت، بر لزوم ارتقای سطح كمی و كیفی خدمات الكترونیكی در استان تاكید كرد و گفت: الكترونیكی شدن خدمات دولتی، شفاف سازی، مفسده ستیزی، كاهش مراجعات حضوری مردم به ادارات،افزایش سرعت خدمت رسانی و در نتیجه رضایتمندی شهروندان را بدنبال دارد؛ لذا به هیچ وجه نباید كم‌كاری یا كوتاهی در تحقق توسعه دولت الكترونیك در استان از جانب مدیران و مسئولان و متولیان امر صورت گیرد.

سعادت در ادامه این جلسه كه در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، افزود: متاسفانه تاكنون استقبال جدی از سوی دستگاههای اجرایی استان در رابطه با موضوع برون سپاری خدمات دولتی، صورت نگرفته است و اصلی ترین علت عدم گسترش دولت الكترونیك در استان نیز همین مساله است.

وی افزود: در همین راستا از دستگاههای اجرایی استان انتظار می رود در اسرع وقت، نسبت به مشخص نمودن خدمات قابل واگذاری خود به دفاتر پیشخوان دولت، اقدام كنند.

استاندار آذربایجان غربی همچنین اسامی دستگاههایی كه در زمینه توسعه دولت الكترونیك، سهل انگاری یا كم كاری می كنند را از دبیرخانه كارگروه استانی توسعه دولت الكترونیك خواستار شد.

وی، نقش بانكها را در توسعه دولت الكترونیك بسیار پراهمیت عنوان كرد و افزود: با توجه به مراجعات مردمی بسیار زیادی كه با بانكها وجود دارد، می توان از این فرصت در جهت آشنا سازی مردم با مزایای استفاده از خدمات الكترونیك استفاده نمود.

سعادت در ادامه سخنان خود بر لزوم حفظ و نگهداری نیروهای نخبه در استان تاكید كرد و گفت: یكی از بزرگترین نواقصات استان ما، عدم حفاظت و نگهداری از نیروهای نخبه است؛ البته این نقیصه در كل كشور وجود دارد و تنها مختص استان ما نیست اما باید برای رفع آن چاره اندیشی و زمینه بهره گیری از نخبگان و متخصصین در استان بیش از پیش فراهم شود.

گفتنی است در این جلسه بنا به دستور استاندار آذربایجان غربی مقرر شد، طرح تجمیع قبوض آب، برق، گاز و تلفن و صدور فیش واحد و یكسان برای آنها، مورد مطالعه كارشناسی قرار گیرد و در جلسه آتی، گزارش این مطالعه به اعضای كارگروه ارائه شود.