رییس امور سلامت اداری و صیانت از مردم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بر عزم جدی دولت تدبیر و امید در مبارزه با فساد اداری و پیشگیری از آن در دستگاههای اجرایی کشور تاکید نمود .

به گزارش برنا آذربایجان غربی، مردعلی صبح امروز در همایش و كارگاه آموزشی سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم كه با حضور بازرسین سلامت اداری دستگاههای اجرایی استان در سالن كنفرانس استانداری ترتیب یافت، با اشاره به وظایف دولت در صیانت از حقوق مردم گفت: عوامل اجرایی دولت در مناطق مختلف کشور عهده دار صیانت از حقوق مردم هستند و دولت نظام اداری را برای صیانت از حقوق مردم بسیج کرده است .

مردعلی ادامه داد: در حوزه صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری هیچ کمبود قانونی وجود ندارد و تمامی موارد قانونی برای مبارزه با فساد اداری در قالب بخشنامه های مختلف جهت اجرا به نظام اداری صادر شده است.

وی با تاکید بر ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری از سوی مقام معظم رهبری ادامه داد: رهبر معظم انقلاب انتظارات خود را در قالب فرمان 8 ماده ای از نظام اداری بیان فرمودند و این مسئله نشان از توجه ویژه ایشان برای سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در نظام اداری است.

رییس امور سلامت اداری و صیانت از مردم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به تجربه موفق کشورهای مختلف دنیا بر استفاده از ظرفیت تشکلهای مردمی در مبارزه با فساد اداری تاكید كرد و گفت: تشکیل و توسعه سازمان های مردم نهاد در کشور برای مقابله و مبارزه با فساد اداری ضروری است.

مردعلی همچنین توسعه دولت الکترونیک در دستگاههای اجرایی کشور برای کاهش حضور مردم در دستگاههای اجرایی در جهت ارتقای سلامت اداری و کاهش زمینه های مفسده در سیستم اداری را ضروری دانست.

در ادامه این نشست، محمد حسین شفیعی نیز به تشریح مقررات ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد و همچنین وظایف بازرسین در این خصوص پرداخت.

ویژگی‌ها و خصوصیات بازرسین، نحوه نصب، آموزش و نظارت بر عملكرد بازرسین، نحوه تنظیم گزارشات توسط بازرسین، آشنایی با روش های كشف تخلف در سیستم اداری و روند رسیدگی به پرونده در هیئت تخلفات اداری از دیگر موارد مورد تشریح توسط محمد حسین شفیعی در این جلسه بود.

دکتر حسن عابدی جعفری از اساتید دانشگاه، دیگر سخنران این همایش و کارگاه آموزشی بود که به علل بروز فساد اداری پرداخت و گفت: فساد مانند هر بیماری، رفتاری است که اتفاق می افتد که برای درمان آن باید عوامل فردی، عوامل سازمانی و محیطی شناسایی شود.

دکتر مسعود سلیانی هم در این کارگاه به بیان آسیب شناسی بخشنامه طرح تکریم مردم و جلب ارباب رجوع و وظایف بازرسین در این خصوص پرداخت و گفت: باید حقوق مردم در نظام اداری مشخص شود چرا كه در غیر اینصورت مقیاسی برای سنجش و ارزیابی رضایتمندی مردم وجود نخواهد داشت.