به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری خوی اکبرزاده معاون اداری و مالی شهردار این شهر امروز از افزایش 26.5 درصدی بودجه این شهر در سال 90 خبر داد و گفت: بودجه سال 90 شهرداری خوی 184 میلیارد ریال است که بیش از 122 میلیارد ریال آن در بخش عمران شهری هزینه خواهد شد.
 
معاون اداری و مالی شهردار خوی افزود: بودجه سال 90 شهرداری خوی بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها تدوین شد و با هدف تحقق "جهاد اقتصادی" به مرحله اجرا در می آید.

اکبرزاده ادامه داد: ظرف مهلت قانونی مقرر، بودجه پیشنهادی شهرداری برای تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه و به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه به نظر می رسد با هدفگذاری جهاد اقتصادی در کشور جهت گیری بودجه نیز به این سمت تغییر کند، گفت: بودجه شهرداری خوی بر اساس طرح چشم انداز کشور، سند برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمندی یارانه ها و سیاست های کلان شورای اسلامی شهر تدوین شده است.

معاون اداری و مالی شهرداری خوی در مورد اهداف کلان بودجه سال 90 شهرداری خوی گفت: حمایت از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و جهاد اقتصادی، ارتقا و بهبود شاخصهای توسعه پایدار شهری، توسعه نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری، ارتقای جایگاه آموزش و پژوهش و فناوری اطلاعات و سرمایه انسانی در عرصه مدیریت شهری سرلوحه تدوین بودجه بود.

وی اضافه کرد: رعایت عدالت اجتماعی در توسعه شهری، مدیریت هزینه در شهرداری و توجه ویژه به لزوم انضباط مالی و کنترل هزینه ها با در نظر داشتن اثرات اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، افزایش کارایی و بهره وری از طریق برون سپاری واگذاری امور به بخش خصوصی، کاهش آلودگی های زیست محیطی و توجه به مدیریت تقاضای سفر از طریق توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و حرکت در جهت تحقق شهرداری الکترونیک و کاهش مراجعه حضوری شهروندان، پاسخگو بودن شهرداری از طریق افزایش نظارت و ارزشیابی برنامه و عملکرد، توجه به آموزش های مهارتی کارکنان و ارتقای سطح علمی آنها را نیز به صورت اهداف خرد در تدوین بودجه در نظر گرفته شده است.

وی بر اولویت های کاری سال 90 شهرداری خوی اشاره کرد و گفت: اتمام طرحها و پروژه های نیمه تمام، تعمیر و تکمیل فضاهای موجود به جای ایجاد فضای جدید، تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی، توجه و افزایش درآمدهای پایدار، حمایت از حضور فعال بخش های خصوصی و تعاونی و حداکثر استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی اولویت های اساسی ما خواهد بود.

اکبرزاده بودجه سال 89 را بیش از 145 میلیارد عنوان کرد و از تحقق صد درصدی آن خبر داد.

وی افزود: در سال 89 بیش از 67 درصد بودجه در بخش عمرانی و بقیه در بخش جاری هزینه شد که خوشبختانه با مدیریت شایسته همکاری شورای اسلامی شهر و تلاش همکاران صد درصد تحقق یافت.

معاون اداری و مالی شهرداری خوی ادامه داد: با توجه به بررسی بخش وسیعی از فرایند تصویب بودجه امسال در اسفندماه گذشته، قانون بودجه امسال متناسب با واقعیت های جامعه و با هدف کلی تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه جهاد اقتصادی به اجرا درخواهد آمد.

بنا بر گفته او بودجه برنامه یک ساله توسعه شهر را روشن می کند و با قانون بودجه منسجم ، هدفمند و متناسب با شرایط و توانمندی های قابل دسترس، بهتر می توان شتاب توسعه شهر را سال به سال افزایش داد.