به گزارش خبرگزاری برنا از سردشت، محمد علی پرتوی نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهر اظهار داشت: در مناطق ما خلأ فرهنگی وجود دارد و این به دلیل موقعیت خاص منطقه از لحاظ شرایط جغرافیایی و اقلیمی است.
 
وی در این باره گفت: این شرایط خاص از دیر باز موجب شده بیشتر جناح های معترض و مخالف به منطقه ما بیایند، در حالی که اکثریت آنها کرد زبان نبودند و همین امر موجب شد فرهنگ منطقه رشد نکند و زمینه برای جذب فرهنگ غلط بیگانه مهیا شود.

این نماینده مجلس فراگیر نبودن شبکه های ملی و استانی در منطقه و گسترش استفاده از ماهواره را برای جامعه فرهنگی مضر دانست و گفت: برای احیای فرهنگ باید از وجود علما استفاده ببریم و مباحث فرهنگی را به مساجد بکشانیم.

ماموستا امینی امام جمعه سردشت نیز در این جلسه با اشاره به سال جهاد اقتصادی با ذکر حدیثی از پیامبر اکرم که فرموده اند "هر کس خرجش از دخلش بیشتر است کسی است که بیشتر از همه انسانها در رنج و زحمت است" گفت: درآمد منجر به رشد اقتصادی خواهد شد و اگر مصرف بیشتر از درآمد باشد باید صرفه جویی و قناعت را پیشه کرد.

همچنین کاظمی فرماندار سردشت در این جلسه گفت: نسل سوم نسبت به مسایل فرهنگی و ارزشی فاصله گرفته و باید متولیان، این خلأ را پر کنند چراکه در حقیقت این معضل ناشی از بی ظرافتی کار افرادی است که برای فرهنگ سیاست گذاری می کنند و جهت را مشخص می کنند.
 
وی یادآور شد: برای احیای فرهنگ باید از خانواده ها شروع کرد و به تقویت مبانی فرهنگی و ارزشی در خانواده ها پرداخت که در این مسیر روحانیون، دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش از متولیان اصلی برنامه های فرهنگی اند که باید کارکرد خود را بازیابند.
 
احیای فرهنگ‌های بومی و محلی، ایجاد نمایشگاه دایمی از آثار فرهنگی، ایجاد پژوهشکده فرهنگی، تشکیل گروه‌های دوستی در شورای فرهنگی سردشت و شرکت آنان در شورهای فرهنگی شهرستانهای دیگر، شرکت فعال تشکل های غیر دولتی در برنامه های شورای فرهنگی شهرستان از عمده موضوعات مورد بحث در شورای فرهنگ عمومی سردشت بود.