به گزارش خبرگزاری برنا، اسمعیل زاده، مدیركل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی در این زمینه گفت: هزینه احداث این واحدها با هشتصد كلاس درس و یکصد و پنجاه هزار مترمربع فضای آموزشی از محل اعتبارات استانی و ملی تامین می شود.

مدیركل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی اضافه كرد: علاوه براین امسال ده طرح مشاركتی با پنجاه و هفت كلاس درس و هشت مدرسه دیگر به صورت كامل توسط خیران مدرسه ساز با 39 كلاس درس در دست احداث است.

وی اظهار كرد: سال گذشته نیز 427 كلاس با زیربنای 63 هزار و هفتصد و پنجاه و پنج مترمربع، با 430 میلیارد ریال اعتبار احداث و تحویل آموزش و پرورش شد. 

اسمعیل زاده ادامه داد: آذربایجان غربی به دویست و پنجاه مدرسه جدید با 2هزار كلاس درس نیاز ‏دارد تا مشكلات مربوط به مدارس دو نوبته و استیجاری در آن برطرف شود.‏