به گزارش خبرگزاری برنا، خضر كاك درویشی، فرماندار مهاباد امروز در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان گفت: این اعتبار از محل بودجه استانی و با اولویت اتمام طرحهای نیمه تمام و اجرای طرح هادی روستایی مصوب شده است.

فرماندار مهاباد اضافه كرد: دولت برای اجرای طرح‌های ملی، بودجه ای چند ده برابری را به مهاباد اختصاص داده است که پتروشیمی مهاباد، راه آهن میاندوآب -مهاباد و بزرگترین کارخانه تولید واکسن تب برفکی کشور از جمله این طرحهاست.

به گفته وی یک چهارم از بودجه یکصد و دوازده میلیارد و هفتصد و سی میلیون ریالی مهاباد برای تکمیل مدارس نیمه تمام و طرحهای آموزشی شهرستان اختصاص یافته است.

كاك درویشی افزود: بخش عمران مسکن شهری و روستایی با سی و سه میلیارد و پانصد و نود میلیون ریال، آموزش با سی و یک میلیارد و هشتصد و شصت و یک میلیون ریال و حمل و نقل با بیست میلیارد ریال بیشترین اعتبارات اختصاص یافته به شهرستان را به خود اختصاص داده اند.

بودجه دو هزار و سیصد و ده میلیارد ریالی استان آذربایجانغربی در بین 17 شهرستان این استان توزیع می شود.