به گزارش خبرگزاری برنا، قائمی، کارشناس مسوول حفاظت از منابع طبیعی و جنگل های استان آذربایجان غربی با اعلام این خبر گفت: این طرح از سال 82 بر اساس پیشنهاد سازمان ملل در جنگل های منطقه زاگرس واقع در پنج استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد در حال اجراست که سهم استان 24 هزار هکتار تعیین شده است.

قائمی با اشاره به اینکه سه منطقه در سردشت و دو منطقه در پیرانشهر جزو طرح قرار گرفته است افزود: با مشارکت مردمی 1 میلیون نهال در سال، در محدوده تعیین شده کاشته می شود و قرار است در دو برنامه پنج ساله 2 میلیون و پانصد هزار دام مازاد از چرخه شود.

وی اعتبار هزینه شده را تاکنون یک میلیارد و 506 میلیون ریال بر شمرد و اضافه کرد: بذرکاری، کپه کاری، غنی سازی و ایجاد کمربند حفاظتی در 80 درصد از مناطق مشخص شده استان انجام گرفته است و پیش بینی می شود تا پایان سال 91 طرح به پایان خواهد رسید.

این کارشناس ادامه داد: با پایان طرح تاج پوششی درختان جنگلی از 5 درصد به10 درصد تقریباً برابر با معیارهای جهانی خواهد.