به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی، هوشمند جوادی مدیر عامل شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت آذربایجان غربی گفت: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، موجب شده تا ضایعات نان در این استان به میزان 30 درصد كاهش پیدا كند.

جوادی، اظهاركرد: بیش از 92 درصد گندم خریداری شده كشاورزان که در انبارها و سیلوهای استان ذخیره شده، دارای كمتر از 2 درصد سن زدگی است.
 
وی افزود: خرید گندم در آذربایجان غربی از دهم تیر در 18 مركز خرید شركت غله و 105 مركز تعاون روستایی به صورت تضمینی آغاز شده و تا اواخر مهر ادامه خواهد داشت.

مدیر عامل شركت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت آذربایجان غربی اضافه كرد: بیشترین میزان خرید گندم مربوط به شهرستان بوكان است و شهرستان های شاهین دژ و نقده در رتبه های بعدی قرار دارند.

جوادی پیش بینی كرد: تا پایان فصل خرید بیش از 300 هزار تن گندم مازاد بر مصرف از كشاورزان آذربایجان غربی خریداری شود.

گفتنی است؛ استان آذربایجان غربی با برخورداری از 9 سیلو و انبار بخش دولتی با ظرفیت اسمی 184 هزار تن و 23 انبار و سیلوی بخش خصوصی با ظرفیت اسمی 580 هزار تن، مقام نخست ذخیره سازی گندم را در كشور به خود اختصاص داده است.