به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی، این طرح ها شامل مجتمع های خدماتی رفاهی در محور های تكاب – تخت سلیمان، ارومیه – اشنویه، ارومیه – سلماس، جاده سرو، ارومیه – مهاباد است كه در مجموع برای بهره برداری از آنها 60 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

به گفته طالبی، مدیر كل حمل و نقل و پایانه های آذربایجان غربی 16 میلیارد ریال از میزان اعتبارات هزینه شده در این مجتمع های رفاهی تسهیلات بانكی است.

همچنین همزمان با این مجتمع های رفاهی بین جاده ای بهره برداری از مركز مكانیزه معاینه فنی وسایل نقلیه سنگین با اعتباری بالغ بر 8 هزار میلیارد ریال در شهرستان مهاباد به بهره برداری رسید.