به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی، طرح زیر سایه خورشید از ویژه برنامه های آستان قدس رضوی است كه همزمان باسایر استانهای كشور دراستان آذربایجان غربی توسط موسسه دارالحافظین قران كریم استان وبا حمایت سازمان جوانان استان و برخی ازنهادهای دولتی وخصوصی برگزار خواهد شد.

این طرح كه یكی ازبرنامه های دهه كرامت می باشد با حضور خادمین بارگاه امام رضا(ع) با بیش از 15 عنوان برنامه در شهرستان ها و مركز استان آذربایجان غربی اجرای خواهد شد.

حضور در مزار شهدا، عیادت از بیماران و جانبازان، دیدار باخانواده شهدا واجرای جشن عمومی ویژه اقشار مختلف مردم ازجمله برنامه ها این طرح است.  

لازم به ذكر است كه شروع برنامه های دهه كرامت از تاریخ 6/7/90 لغایت 17/7/90 است.