به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی، امسال نشریه آراز آذربایجان با موافقت هیأت نظارت بر مطبوعات كشور تغییر وضعیت داده و مقرر است به زودی به عنوان نخستین روزنامه آذربایجان غربی روانه پیشخوان كیوسك های مطبوعاتی این استان شود.

پس از اعلام رسمی موافقت هیأت نظارت بر مطبوعات كشور در تاریخ 13 اردیبهشت ماه امسال، به سرعت مقدمات آماده سازی تمامی امكانات نرم افزاری و سخت افزاری برای انتشار حرفه ای این روزنامه آغاز شد و هم اینك با آماده شدن ساختمان تحریریه و تشكیل شورای سیاستگذاری و مشخص شدن دبیران سرویس و مسوولان بخش های مختلف، روزشماری برای انتشار آن آغاز شده است.
 
بر اساس آخرین اخبار از پیگیری های مقرر بود 27 شهریور ماه جاری همزمان با روز شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار، نخستین شماره روزنامه آراز آذربایجان نیز منتشر شود؛ اما در حالی كه همه چیز حكایت از آمادگی انتشار نخستین شماره این روزنامه می كرد، روز گذشته شورای سیاستگذاری آراز آذربایجان تصمیم گرفت با اعمال تغییراتی در لوگو، صفحه بندی داخلی و سایر مسائل فنی و محتوایی، اندكی زمان انتشار را به تعویق بیاندازد.

همچنین شورای سیاستگذاری نخستین روزنامه آذربایجان غربی در این جلسه تصمیم گرفت قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها خط قرمز در چگونگی انتشار آراز آذربایجان مورد توجه قرار گرفته و به موازات آن ضمن پرهیز از هرگونه وابستگی به جناح های سیاسی، نماینده واقعی افكار عمومی بوده و با محوریت ارزشهای ملی، منطقه ای و بومی آذربایجان غربی به اطلاع رسانی و آگاهی بخشی موثر بپردازد.

شورای سیاستگذاری آراز آذربایجان مقرر كرد این روزنامه با توجه به ویژگی های دینی، قومیتی و فرهنگی استان با بهره‌مندی از سه زبان فارسی، تركی و كردی، واقعیات آذربایجان غربی و مطالبات عمومی شهروندان را بر اساس اصل مهم وحدت افزایی در قالب حرفه ای ترین آثار مطبوعاتی مورد توجه قرار دهد به طوری كه به موجب آن سطح كیفی و محتوایی نشریات مكتوب استان نیز ارتقا یافته و به رضایت دوچندان افكار عمومی بینجامد. چراكه این شورا معتقد است انتشار حرفه ای آراز آذربایجان راه را برای دریافت مجوز انتشار روزنامه هایی دیگر برای استان باز خواهد كرد.

شورای سیاستگذاری نخستین روزنامه آذربایجان غربی بر استفاده از تمام ظرفیت های مطبوعاتی استان تاكید كرد و از صاحبان فكر و اندیشه، نویسندگان، روزنامه نگاران و خبرنگاران استان خواست آراز آذربایجان را روزنامه خود دانسته و یاری‌گر این رسانه در انتشار مطلوب اخبار و آگاهی بخشی به شهروندان باشند.

بر اساس تصمیمات این شورا، محمد صادق امجدی، دبیر سرویس اجتماعی، قنبر حاجی‌وند و محسن نور محمدی دبیران سرویس فرهنگی و سیاسی خواهند بود و بهرام اسدی نیز دبیر سرویس زبان و ادبیات تركی روزنامه است.

همچنین محمد رضا شمس، كار ویراستاری روزنامه آراز آذربایجان را بر عهده خواهد داشت و حیدر نویدی و رضا شمس نیز به عنوان مسوولان سازمان آگهی های نخستین روزنامه آذربایجان غربی تعیین شدند.

بر اساس این گزارش لعیا نورانی دبیر سرویس خبر و رحمان نریمانی دبیر سرویس اقتصادی روزنامه هستند و محمد آقایی‌پر نیز دبیری سرویس گزارش و مصاحبه روزنامه آراز آذربایجان را بر عهده خواهد داشت.

روزنامه آراز آذربایجان به صاحب امتیازی و مدیر مسوولی ابراهیم آقازاده بزودی در 8 صفحه منتشر خواهد شد.