به گزارش خبرگزاری برنا از البرز، رقابت‌های پرش با اسب استان با شرکت 80 سوارکار در رده‌های سوار و اسب مبتدی، رده E و رده D1 سنین بالای 18 سال در باشگاه فرمان آرا برگزار شد و در پایان نفرات برتر هر رده به شرح ذیل معرفی شدند:

دررده سوار مبتدی، نیلوفر اسلامی از باشگاه فرمان آرا، آیناز احمدی از باشگاه رنجی، سپهر همینی از باشگاه آذربایجان شرقی، یکتا کارآمد از باشگاه هامازاسب، ماندانا زنجانی از باشگاه کلاک، ساسان ابراهیمی ازباشگاه فرمان آرا، محمد مهدی ستود از باشگاه آذربایجان شرقی و ابوالفضل منصوری از باشگاه فرمان آرا برتر شدند.

در رده اسب مبتدی عبدالله محبی از باشگاه فرمان آرا و اسفندیار هوشمند از باشگاه هوشمند برتر شدند.

در رقابتهای رده E که با شرکت 8 سوارکار برگزار شد پوریا گل باز ازباشگاه آرش برتر شد و دررده D1 که با شرکت 41 سوارکار برگزار گردید مسعود برجیان ازباشگاه فرمان آرا ، نادعلی فرجامی ازباشگاه آرش،نادعلی فرجامی از باشگاه آرش ،علیرضا پورسمیعی - باشگاه فرمان آرا، شاهین فرشباف - باشگاه فرمان آرا، اکبر موسوی - باشگاه هامازاسب برتر شدند و در 19 نفر از سوارکاران بدون خطا به بخش باراژ راه پیدا کردند.