به گزارش خبرگزاری برنا از استان البرز طه طاهری دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت کشوردر اولین جلسه ستاد مبارزه مواد مخدر استان البرز که در محل استانداری برگزار شد، اظهار داشت: مسأله مبارزه با مواد مخدر نه تنها به مسایل امنیتی و پلیسی محدود نمی شود بلکه به همه موارد که یک راهبرد همه جانبه است نیز رخنه کرده است.

وی افزود: باید با تلاش همه جانبه و همکاری و تعامل تمامی دستگاه های دولتی و غیردولتی زمینه های ریشه کنی این معضل بزرگ اجتماعی فراهم شود.

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر وزارت کشور با اشاره به آمار رسمی درباره تعداد معتادان تصریح کرد: براساس آمار رسمی کشور در حال حاضر یک میلیون و 200هزار نفر وابسته قطعی وجود دارد که با تلاش و تغییر نگاه مدیران می توان شاهد رفع آن بود.

طاهری در پایان از صدور احکام اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر استان البرز خبرداد و خاطرنشان کرد: با صدور احکام اعضای این ستاد در اقدامی هماهنگ مسوولیت هدایت، سازماندهی، کنترل و تهیه نقشه راه برعهده رییس و اعضای ستاد مبارزه در استان و شهرستان ها خواهد بود.