معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری البرزگفت: اداره کل اوقاف با توجه به سند چشم انداز 1404 بقاع متبرکه استان را مرمت کنند.

به گزارش خبرگزاری برنا دکتر مهرداد مظفری با بیان این مطلب در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان افزود: با توجه به سند چشم انداز 1404 باید اداره کل اوقاف و امور خیریه ظرفیت های سرمایه گذاری و برنامه های عمرانی خود را در خصوص ایجاد زیرساخت های شهری ( مراکز بهداشتی درمانی، مدارس و ...) و توسعه اجتماعی و فرهنگی جامعه ارائه کند.

وی توجه به بقاع متبرکه و این اماکن مقدس را در توسعه ظرفیت های گردشگری مذهبی مهم دانست و افزود: در این راستا ضروری است بقعه متبرکه امامز اده هارون(ع) برادر امام رضا (ع) در روستای جوستان طالقان برنامه ویژه ای را برای بازسازی و مرمت این بقاع متبرکه در نظر گرفته شود زیرا این بقاع در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

وی تصریح کرد: در این راستا مقرر شد در امام زاده محمد حصارک یک کلینیک تخصصی درمانی و یک مرکز فرهنگی-هنری و ورزشی جهت استفاده جوانان و شهروندان ایجاد شود.

در پایان استاندار البرز کلیه سازمانها و دستگاههای مرتبط با این موضوع را مکلف به همکاری کرد.