به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری البرز، سیدطاهرطاهری منابع طبیعی را به عنوان سرمایه ملی و زمینه ساز توسعه پایدار دانست و اظهار کرد: شاهراه نیل به توسعه پایدار گسترش فضای سبز و حفظ و حراست از منابع طبیعی است.

وی ادامه داد: این ثروت ملی تنها به نسل حاضر تعلق ندارد بلکه میراثی است برای آیندگان که با نادیده انگاشتن آن سراسر جهان تحت تأثیر فرسودگی های زیست محیطی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه همه باید در حفاظت از منابع طبیعی مشارکت داشته باشند، افزود: فرهنگسازی در گسترش فضای سبز و اجرای برنامه های متنوع مهمترین رویکردی است که در هفته منابع طبیعی به منظور گسترده شدن سرانه های سبز دنبال می شود.

طاهری با اشاره به اینکه عدم مدیریت صحیح درحفظ منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع مشکلات عدیده ای را به همراه خواهد داشت، گفت: حفظ منابع طبیعی نیازمند فکر وتدبیری است که اگر توجه به آن مغفول بماند بحران های زیستی را در پی خواهد داشت.

وی در پایان یادآور شد: استان البرز با توشه ای پربار هفته منابع طبیعی را برگزار خواهد کرد.