مسابقات پرش با اسب هیات سوارکاری استان البرز بعد از استراحت 3 ماهه زمستانی بار دیگر از سر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی هیات سوارکاری استان؛ این مسابقات در رده های اسب و سوار مبتدی، رده E ، رده D1 بالای 16 سال ، رده O1 مالکین وD بزرگسال به میزبانی باشگاه سوارکاری فرمان آرا برگزار شد که در پایان نفرات برتر به شرح ذیل مشخص شدند:

رده O1 مالکین با شرکت 10 سوارکار:

1- محمد رضا صالحی از باشگاه ابرش
2- سینا قدیری از باشگاه ابرش
3- کسری جهانی از باشگاه فرمان آرا

رده D1 بالای 16 سال با شرکت 24 سوارکار:

1- اکبر موسوی از باشگاه هامازاسب
2- مسعود مکاری نژاد از باشگاه آریاسب
3- مسعود برجیان از باشگاه فرمان آرا 2
4- امیر خالقی از باشگاه آریا
5- مجید سلطانی از باشگاه فرمان آرا
6- مسعود یزدی از باشگاه فرمان آرا

رده D بزرگسالان با شرکت 11 سوارکار:

1- اکبر موسوی از باشگاه هاماز اسب
2- مجید سلطانی از باشگاه فرمان آرا (با اسب دیابلو)
3- مجید سلطانی از باشگاه فرمان آرا (با اسب زاری داس)