معاون دفتر فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت استانداری از تشکیل چهاردهمین کارگروه دفاتر پیشخوان دولت در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری برنا مهدی مکندی نژاد با اعلام این خبر گفت: این جلسه با حضور نماینده گان اداره کل فناوری اطلاعاتICT و انجمن صنفی دفاتر پیشخوان برگزارشد.

وی افزود: تمدید مجوز برخی از دفاتر پیشخوان دولت، ساماندهی وضعیت دفاتر پیشخوان از جمله محورهای این جلسه بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بمنظور استمرار خدمت رسانی بیشتر در این حوزه تا قبل از پایان سال مقرر گردید کلیه اعضاء با حداکثر توان اجرایی نسبت به حل و فصل مشکلات مطروحه اهتمام ورزند.

مکندی نژادبیان کرد: کارگروه دفاترپیشخوان دولت در استان بستر مناسبی، بمنظور برقراری تعامل سازنده فی ما بین بخش خصوصی و دستگاه های اجرائی استانی جهت ارائه سرویس های مورد نیاز مردم شریف استان البرز می باشد.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد: باهمکاری انجمن صنفی دفاتر پیشخوان در استان بتوانیم در خدمت رسانی به مردم استان درمقایسه با سایر استانها پیشرو باشیم.