دومین جلسه کمیته ساماندهی تبلیغات شهری استان با حضور نمایندگان ادارات، سازمان ها و دستگاه های دولتی مرتبط برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا سرپرست معاونت فرهنگی مطبوعاتی این اداره، ضمن بیان مطالب فوق اظهار داشت: دومین جلسه ساماندهی تبلیغات شهری استان با حضور نمایندگانی از معاونت برنامه ریزی استانداری البرز، اداره کل راه و شهرسازی و انجمن تبلیغات استان، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران و مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری کرج در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

محمد طاهری افزود: در این جلسه وضعیت تبلیغات شهری استان و مشکلات این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای ساماندهی تبلیغات محیطی استان بیان شد و مواردی نیز در این خصوص مصوب گردید.

وی اشاره کرد کمیته ساماندهی تبلیغات محیطی استان کارگروهی است که بر اساس مصوبات شورای فرهنگ عمومی و در ذیل آن تشکیل شده و این اداره کل به عنوان دبیر شورای فرهنگ عمومی و متولی حوزه تبلیغات مسوول برگزاری و پیگیری آن است و گزارش اقدامات صورت گرفته در این کمیته در شورای فرهنگ عمومی مطرح می گردد.
 
وی افزود: متأسفانه برخی دستگاه های مدعو که جایگاه های تبلیغاتی متعددی نیز در سطح استان دارند و حضور نمایندگانشان برای ساماندهی این حوزه تأثیر گزار است علی رغم دعوت جهت حضور در دو جلسه برگزار شده کمیته ، در این جلسات شرکت نکرده اند که امید می رود با حضور نمایندگان این دستگاه ها در جلسات بعدی کمیته شاهد ساماندهی تبلیغات شهری استان باشیم.