استاندار البرز اعلام کرد: 24 اردیبهشت ماه پایان زمان اعلام برنامه های دستگاه های استان است.

به گزارش خبرگزاری برنا سیدطاهرطاهری با اعلام این خبر گفت: دستگاه های استان البرز تا 24 اردیبهشت ماه مهلت دارند تا برنامه های خود را در دو بخش « اقتصاد» و « فرهنگ» به استانداری البرز اعلام کنند.

وی افزود: این اقدام در راستای عملیاتی سازی شعار سال و توسعه متوازن استان در اقتصاد و فرهنگ خواهد بود.

استاندار البرز گفت: دستگاه ها می بایست برنامه های یک سال آتی را بر همین اساس نهایی کنند.

طاهری در ادامه با بیان اینکه نحوه اجرای برنامه های اعلام شده رصد خواهد شد، افزود: در پایان هر سه ماه دستگاه ها در نحوه چگونگی اجرا و میزان موفقیت در عملیاتی سازی برنامه ها مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.