مدیرکل استاندارد البرز از راه اندازی سامانه الکترویکی مدیریت بازرسی آسانسور در استان البرز خبر داد
 
علی سعادتی افزود: این سامانه به صورت آزمایشی در راستای خدمت رسانی مطلوب تر به هم استانیهای عزیزمان و تسهیل در روند کاری بازرسی از آسانسورهای سطح استان انجام شده است.
 
وی اظهار داشت: با راه اندازی این سامانه هم استانی های دیگر نیازی به مراجعه حضوری به این اداره کل را ندارند و با مراجعه به آدرس LIFT.ISIRI.ORG.IR درخواست بازرسی آسانسور خود را ثبت نمایند که بعد از انجام این کار معرفی به شرکت بازرسی انجام می پذیرد و بعد از بازرسی بعمل آمده توسط شرکت بازرسی و مطابقت با استاندارد های مربوطه گواهی تایید ایمنی کیفیت آسانسور صادر میگردد.
 
سعادتی در پایان افزود: که تاییده ایمنی آسانسور فقط از طریق سایت های مذکور قابل پیگیری می باشد و هم استانی های عزیز برای انجام امور کاری خود برای اخذ گواهی استاندارد آسانسور نیازی به مراجعه حضوری به اداره کل ندارند.