مدیرکل روابط عمومی و اطلاع رسانی استانداری البرز اعلام کرد: استاندار البرز طی احکامی جداگانه با درخواست استعفای 5 نفر از کارکنان شامل معاون، مشاور و مدیران کل، استانداری البرز موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا محمدتوحیدلو با اعلام این خبر افزود: در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید "سیدطاهر طاهری استاندار البرز" و در پی درخواست استعفای مجید سریزدی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، سیدابوالقاسم طاهری مشاور عالی استاندار، سیدمحمد طاهری رئیس دفتر حوزه استاندار، سیدعباس ماهوتیها مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی، اکبر سلیم نژاد مدیرکل حراست موافقت کرد.

در متن این احکام آمده است: در پی اعلام استعفای حضوری در مورخ 1393/2/27ضمن تقدیر و تشکر از زحمات بی شائبه آقایان مجید سریزدی سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، سیدابوالقاسم طاهری مشاور عالی استاندار، سیدمحمد طاهری معاون مدیرکل حوزه استاندار، سیدعباس ماهوتیها مدیرکل بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی، اکبر سلیم نژاد مدیرکل حراست با درخواست شما موافقت شد.