در حکمی از سوی استاندار البرز، معاون امور سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان کرج منصوب شد.
 
به گزارش خبرگزاری برنا در البرز، در بخشی از حکم استاندار البرز خطاب به «کریم حمیدوند» آمده است: "با استعانت از ذات اقدس ربوبی و با عنایت به تعهد، تخصص، شایستگی، سوابق و تجارب ارزنده جنابعالی به موجب این ابلاغ به سمت «معاون سیاسی و انتظامی فرمانداری شهرستان کرج» منصوب می شوید.

رجاء واثق دارم با توکل بر خداوند متعال در انجام امور محوله جهت پیشبرد اهداف دولت تدبیر و امید موفق و مؤید خواهید بود.